Saturday, May 30, 2009

A

ali:
   alin: bawa > bring
   alinkumokan: nanti saya bawa
   paalinkumokan (baca: paalingkumokan): akan saya bawa nanti
   papaali: meminta bantuan orang lain untuk membelikan sesuatu dipasar

abar: kabar > news
   abarla: kabarkan > to inform, to proclaim the news
   en réi' niabaran: tidak dikabari > was not informed (mis. ketika ada peristiwa khusus, spt: kematian, atau perkawinan).
   en abar lé'os: kabar baik, Injil > good news, Gospel

ana’
   maana’: tinggal > stay; live
   maana-ana’: pembantu, jongos > servant

api: api > fire

aran: tangga > stairs

ari:
   en ari: hari > day

aspal: aspal; bahan pelapis jalan > asphalt
   niaspalou: (kk) sudah diaspal

asu: anjing > dog

atas: atas > above

até: hati > heart

atep: atap > roof

awes: tambah > add
  awesan: tambahi

awun: asap > smoke
   awunokan: penuh dengan asap
   mengawun: sedang berasap; melambung ke angkasa seperti asap

0 comments:


Lindungi Danau Kita dengan Menjaga Hutan Kita. Jangan biarkan ini terjadi!

http://www.wepa-db.net/pdf/0712forum/presentation26.pdf

Popular Posts