Monday, May 11, 2009

T

taadéi: jagung (kata lainnya taledéi [daerah Kombi]).

ta’ar: janji

tabéa: salam

takar: sehingga

talinga: telinga

tarauka’: tengkorak

tega’: pengawal

tekel: tidur
   kinawééanou tekel: tertidur
   tumekel: tidur
   patekelan: ruang tidur

teles: beli
   tumeles: membeli
   timeles: sudah membeli
   teteles: alat untuk membeli, uang
   telesé'la: belikan dulu
   patelesanné': sementara melayani pembeli
   tinelesan: siapa/dimana sesuatu telah dibelitetéghér: tiang panjang/buluh panjang

téwél / téléw
   matéwél: sedang terbang/bisa terbang
   tuméwél: terbang
   tetéwél: alat untuk terbang/sayap
   timéwélou: sudah terbang

tian: perut

tibo: pedagang eceran

tiéy: babi

tiboy
   tumiboy: memegang
   matiboy: mempunyai jimat
   tiboyen: pegang

timpa’: saguer

tingku’ku’: dagu

tipu'
   matipu': memetik
   matipu em wéné': memetik padi
   penipu'an: sementara mempunyai ladang/sawang yang sedang dituai

  
todo
   tumodo: mendorong
   todon: dorong

tou: orang, tumbuh
   tumou: menumbuhkan, menjadikan orang
   matou: bertumbuh
   kasuat tou: sesame manusia

towo: dusta
   tumowo: berdusta
   katowo: suka berdusta
   matowo: sedang (mengatakan) dusta
   towo-towo: berpura-pura

tuama: laki-laki
   tumuama-tuama: bersikap seperti laki-laki

tuana: demikian, seperti itu

tuari: saudara laki-laki/perempuan (keluarga)
   patuari: saudara (umum)
   patuari waya: saudara-saudara sekalian
   matuari: bersaudara kandung
   matuari waya: har. semuanya bersaudara - artinya: hubungan yang dekat antara satu dengan yang lain.
  
  
turu’
   teturu’: petunjuk
   tumuru’: memberi tahu, memberi petunjuk
   paturu’an: sedang diberi petunjuk

tunu
   tunun: bakar
   tinunun: bakar
   tetunuan: tempat untuk membakar

0 comments:


Lindungi Danau Kita dengan Menjaga Hutan Kita. Jangan biarkan ini terjadi!

http://www.wepa-db.net/pdf/0712forum/presentation26.pdf

Popular Posts