Friday, September 17, 2010

Ka Si Empung

Nikita waya méi wi'i
méi masungkul wo kumantar
méwali-wali..
maupus-upusan wia si Empung

ka si Empung si mapiara nikita
ka si Empung si mawéé berkat
ka si empung si mawéé perlindungan
ka si Empung...
ka si Empung waya...

0 comments:


Lindungi Danau Kita dengan Menjaga Hutan Kita. Jangan biarkan ini terjadi!

http://www.wepa-db.net/pdf/0712forum/presentation26.pdf

Popular Posts