Friday, September 17, 2010

Kacang Tolor

Wawéan si pandita esa minéi mabesuk si néné maana’ witu tawila gereja.

Méi kaayomaé sia witu em walé, loo’onala em pepalen winuka’mou. Wo sia ghumorem. Mengéré-ngérét sia, ta’an en réi’la si mingkoti. Wo sia rumuber, loo’onala eng kacang witu toples, wo itu pengoki-ngoki’anna kaayo réi’mola telo’u.

Wo mawiami si néné iti’i. Si minéa tumeles kacang tolor witu em warong ré’én. Wo sia lumila’la si pandita, “O kala, mengena-ngena’ rékén, en réi’mou kinaloo’ala minaapumou kacang ni Oma.”

Mingkoti si néné iti’i, “En réi’ sapa-sapa. Kacang tolor dé’ ku’a ya. En réi’mou kekaanenku ku’a kacangna, ni’itumou pene’se-ne’sepenkuté. Ni’in kangkasi taré telesenkumi.”

Dibahasakan oleh: Ray Maleke

0 comments:


Lindungi Danau Kita dengan Menjaga Hutan Kita. Jangan biarkan ini terjadi!

http://www.wepa-db.net/pdf/0712forum/presentation26.pdf

Popular Posts