Monday, January 24, 2011

Pos TNI Angkatan Udara Kalawiran sinerbu né tou Langowan

En ari lima, tanggal 21, sumendot ketaré, sé minabéanan sé enem anggota TNI AU wo sé epat warga sipil waki kompleks Pasar Cita Langowan, tuana tinulis witu pirala koran Kawanua. En réi’té minena’ witu masalah, ka witu eng kawo’odoanna, sé laa sé tou Langowan madémonstrasi waki Pos Penjagaan Kalawiran. Sé jinaga né pulisi wo sé anggota TNI madémonstrasi, ta’an sé réi’ mineketaang sé tou Langowan, wo irobé’néa em Pos Penjagaan ni’itu. Sé anggota sé réi’ toro masine’u en tou tuana, pokéi né paki’i-ki’itan né tou Langowan, tanu néitulis witu koran. Sé pirala anggota TNI AU iti’i sé tinaangou, tuana e néilila’la ni Kapten Tarigan, si Dansatpom TNI AU. Sé terlibat sé musti prosésen, tuana sia.

0 comments:


Lindungi Danau Kita dengan Menjaga Hutan Kita. Jangan biarkan ini terjadi!

http://www.wepa-db.net/pdf/0712forum/presentation26.pdf

Popular Posts