Tuesday, January 25, 2011

Tou Susa Makaato Beasiswa Ghumorem Unsrat

Laker sé pa’ar sumekola wo makaato gelar sarjana, ta’an kelakeran sé kiok réi’ kelaa ka sé réi’la e loit. Niséa ni’in maperlu bantuan. Néitulis witu koran sé tou susa nu mauli-ulit metetou – wo tumou tou – toro makaato béasiswa ghumorem Perguruan Tinggi.

Wawéan wo’o 700 kaayo 750 pelajar sé toro makaato beasiswa waki Universitas Sam Ratulangi, tuana tinulis witu eng koran. Niséa nu kumi’it program ni’in léwo’ sa réi’ mapasine’u sigha’ wo eren. Sa séa makaato nilai besaé wo indeks prestasinéa en réi’ néikaayo em persyaratan, sé tantu ikeraghragh.

Paarapen sé tarétumou sé toro bersaing sehat mamuali yang terbaik. Sé tu’a kangkasi sé musti masuport sé muda-muda, paturu’an rior séa mawéé ghénang lé’os witu em pasekola’annéa. Iki’it e néilila’ ni Rumokoy, si rektor Unsrat, niséa nu kaghorem wia em program ni’in, sé réi’ mawéar sapa-sapa, kaayo kesampetan pakuliaannéa.

1 comments:

Anonymous January 25, 2011 at 11:57 AM  

wangun tuana!


Lindungi Danau Kita dengan Menjaga Hutan Kita. Jangan biarkan ini terjadi!

http://www.wepa-db.net/pdf/0712forum/presentation26.pdf

Popular Posts