Wednesday, October 5, 2011

Lumapor sa minakaäto Gratifikasi


Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minéémola warning wia sé PNS (pegawai negeri sipil) rior séa lumapor sa séa minakaäto gratifikasi, tanu e loit péila’néa “tanda trimakasé”  (bahaya tanda-tanda tuana) niwéé ni minakaäto ténder, e tiket laa waki luar negri niwéé ni rekan bisnis wia si tu’awéné, en oto niwéé ni makapunya bisnis tanumaé ucapan slamat, ka’apa si petugas si mawéé  surat izin makaäto “loit towaku” wia sé mesesiwo perijinan. Pokoknya, séité sé minakaäto sapa-sapa wia sé tou nu makélang bisnis ka’apa em walina-walina, sé léwo’ sa réi’ lumapor wia sé KPK. Sa séa réi’ lumapor, kaätoan séa sé ghumorem penjara ka’ayo seumur hidop, ka’apa makaäto denda ka’ayo satu miliar. Ni’in ka sé pemerénta sé mauli-ulit mererou’ eng korupsi wia negarata ni’in. Korupsi mawunu’ tou, mawunu’ sé oki’ wo sé tu’a, sumiwo sé tuama réi’la pepa’ayangan, wo sé wewéné mamuali paäta-atan. En réi’ toro paänggapen enteng gratifikasi ni’in. Lumapor sa minakaäto gratifikasi. Tabéa.

0 comments:


Lindungi Danau Kita dengan Menjaga Hutan Kita. Jangan biarkan ini terjadi!

http://www.wepa-db.net/pdf/0712forum/presentation26.pdf

Popular Posts