Tuesday, May 19, 2009

L

laa
   lumaa: pergi
   laani: pergi ambil dan bawa kemari

laés
   lumaés: bersantai

laka’: ayam jago

laker: banyak
   kelakeran: milik bersama
   laker kasa: banyak sekali
   leker suma: banyak mulut, banyak bicara
lelamur: rempah-rempah; bumbu

lana: minyak
   lana weru: minyak baru

lansuna: bawang

lawas: tangan

léa: kantuk; wajah sayu, berkhayal
   maléamou: sudah mengantuk

leban: lintah

lebut: menonjol kular, benjol
  
ledos: bersahaja, sederhana, tidak dandan; pohon tanpa daun

léé’: leher

legu’: bunyi

lekep: lunas, lengkap
   linekepou: sudah dilengkapi
   palekepan: waktu menyelesaikan urusan (mis. arisan)

lekou: rumah kecil di ladang, dangau

lelé'
   lumelé: mandi
   lelé'an: permandian, baptisan
   linelé': dibaptiskan, dipermandikan
   palelé'an: tempat mandi

lelé'os: kanan

lengéi: tidak cakap atau tidak tahu melakukan sesuatu
   (Si lengéi masusui, ta'an kasa sigha' kumantar > Ia tidak cakap menyanyi, tetapi sangat hebat menyanyi.)

lenso: sapu tangan

lentut
   limentut: timbul
  
lé'os: baik
   kalé'os: sangat baik
   minalé'os: menjadi sembuh
   kalé'osan: tempat yang baik; yang baik
   kinalé'osan: (kb) nama kampung;
lepo: sawah

lewan: lembah

lewet
   lumewet: menyeberang (sungai)

léwo': jahat
   kaléwo': orang yang suka marah.
   kaléwo'an: tempat yang rawan, menjebak, berbahaya; hal yang jahat

lila' (kb): lidah
   lumila': berkata
   lelila'an: perkataan
   lila'momi: katakan atau ucapkan saja (kepada kami)
   réi' keila': tidak bisa membantah
   lumila'momi: mulailah mengatakan (kepada kami)
   péila': seperti dikatakan
   Pangalila': nama marga di Minahasa; (EMMI) dari peta lidah, pandai bicara; tahu sifat lidah, baik dan dusta.


li’ilik: pinggir

lima: lima

linga:
   Liningaan: nama kampung di Tondano; tempat dimana (suara burung manguni) didengar
   rẻi' palingan: tidak bisa didengar
   lelingan: biasa didengar

lipetek: becek
   lipetekokan: dilumuri/diliputi dengan becek (Si lipetekokan si asumu. >    

liur
   liuren: lupakan
   kinaliuran: terlupa
   paliuren: berbicara ketika sedang tidur
   leliuren: orang yang suka lupa
lodéi: perahu

logas: botak

logo: keringat

lolowati: cacing tanah

loit: uang
   loit sela: uang pecahan besar

   loit rintek: uang pecahan kecil
   loit waréng: uang kembalian

loo'
   loo'on: lihat
   réi' paloo'on: tidak bisa dilihat
   meloo': dapat melihat makhluk halus
   réi' maloo': tidak dapat melihat, buta
  
lo'olo': bakul, loto

lo'osit
   lo'ositen: kejutkan
   lino'osit: dikejutkan
   néikalo'osit: terkejut

laker loit: banya doi: banyak uang

laler: lalat
   pelaleran: berlalat

loyor: pakaian bayi, lampin

loyot: burung hantu

lour: danau/laut
   malour: sedang pergi ke danau/laut
   limour: pergi ke danau/laut

lutu’
   malutu’: memasak
   lutu’mou: sudah masak
   minalutu’: menjadi masak (daging terbakar)

lué’: airmata
   lué’mokan: penuh dengna airmata
   lué’an: mudah menangis
   linué’an: ditangisi
   melué-lué’: sedang bersedih/menangis

0 comments:


Lindungi Danau Kita dengan Menjaga Hutan Kita. Jangan biarkan ini terjadi!

http://www.wepa-db.net/pdf/0712forum/presentation26.pdf

Popular Posts