Wednesday, May 12, 2010

Tekeng Tentara

Laato rendai Tanta Dortje rai' wana kabar wia i Utu. Karna rindumou rendai, sia rehonai Oom Yan mako witu pulau Jawa, kaa wewehan tou maila', Utu kini ni muntepo suraro.
O sia Oom sumirita naan i Komandan batalion wana Surabaya.
Om Yan : Kumiwehe te bantuan aku komandan, anakeku laato rai' makirim surat. Paila ne tou, sia kini ni muntepo suraro. Niaku pa'ar rendai mahilekan o nisia.
Komandan : Ngarana?
Om Yan : Utu.
Komandan: Pangkat?.
Oom Yan : ndai pailekenku.
Komandan : Daerah asalena?.
Oom Yan : Manado, eh sorry, Langowan ree.
Komandan : Sersan Jono, kumpulen waya e pasukanta, mesero pe i makangaran Utu kita, ka pailekenku ndai' wana ngaran taintu kita toh?

Reikan laat ni apelo e pasukan.
Sersan Jono : Siap...grak, Lencang Kanaan...grak. Hitung.
Pasukan : Satu, dua, tiga, empat Limiya....
Ku'ano ni Oom Yan : Ndai' simelok nikita ya, nisiamo sia :)

Terjemahan bebas :

Tanta Dortje so lama nyanda dapa kabar berita dari Utu. Karena so rindu sekali, Tanta Dortje suru pa Oom Yan pigi ka pulau Jawa, sebab ada orang bilang Utu so tekeng Tentara. Kong Oom yan pi bacirita deng komandan battalion di Surabaya.
Om Yan : Mohon bantuan pak komandan, anak saya sudah lama tidak menyurat, saya ingin sekali bertemu dengan dia. Orang bilang, dia sudah jadi tentara.
Komandan : Nama?
Om Yan : Utu.
Komandan: Pangkat?.
Oom Yan : Tidak tahu
Komandan : Asal Daerah mana?.
Oom Yan : Manado, eh sorry, sebenarnya Langowan.
Komandan : Sersan Jono, kerjakan apel,. Saya mau periksa pasukan. Mau cari yang bernama Utu karena setahu saya tidak ada nama itu?

Apel pasukan dilaksanakan.
Sersan Jono : Siap...grak, Lencang Kanaan...grak. Hitung.
Pasukan : Satu, dua, tiga, empat,……… Limiya....
Oom Yan langsung bilang : So nyanda salah, so dia ituuu :)


Sumber : Nikita Mabahasa Kakas 2009, Christian Lalamentik


Bert Toar Polii: TATAWA GAYA KAKAS
May 11, 2010 at 10:10pm
http://www.facebook.com/notes/bert-toar-polii/tatawa-gaya-kakas/395494112556

0 comments:


Lindungi Danau Kita dengan Menjaga Hutan Kita. Jangan biarkan ini terjadi!

http://www.wepa-db.net/pdf/0712forum/presentation26.pdf

Popular Posts